Carlisle ontvangt prestigieuze Rethink Award 2023

VESP-lid Carlisle Construction Materials BV heeft de Rethink 2023 Award gewonnen voor de inzet van Hernieuwde Grondstoffen in haar circulair EPDM inductiesysteem. Deze prestigieuze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt ter ere van de duurzaamheidsprestaties van de industrie dat openstaat voor leden van de Nederlandse Federatie van de Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en Plastics Europe.

De 2023 vakjury bestaande uit Marjan Minnesma (Urgenda), Rik van der Ploeg (Natuur & Milieu), Marc Spekreijse (Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL) en John Vernooij (Omrin) roemde Carlisle voor haar buitengewoon innovatieve oplossing die naadloos aansluit bij de Circulaire economie.

Het jury rapport geeft tevens aan dat “Het getuigt van een vooruitziende blik op een toekomst waarin grondstoffen steeds schaarser zullen worden. Van liniair naar circulair”. Uit handen van Marc Spekreijse is de award in ontvangst genomen door Benno Nijenhuis, één van de ‘drivers’ van deze circulaire visie binnen Carlisle CM BV.

Links op de foto, Benno Nijenhuis van Carlisle Construction Materials BV

De vakjury heeft besloten om Carlisle Construction Materials BV als winnaar aan te wijzen. “Met een innovatieve manier van bevestigen en verwijderen van de EPDM-dakbedekking en een terugneemgarantie voor gebouweigenaren, kan het materiaal na de levensduur verzamelt worden en opnieuw inzetten. De jury vindt dit een buitengewoon innovatieve oplossing die naadloos aansluit bij de circulaire economie. Het getuigt van een vooruitziende blik op een toekomst waarin de grondstoffen steeds schaarser zullen worden.”

Benno Nijenhuis: “De Rethink Award kan voor ons echt als schakel dienen tussen het marktsegment waarin wij commercieel opereren en de noodzakelijke industriële kant van ons bedrijf. Circulariteit gaat vooral om de vraag wat er toekomstig gaat gebeuren met jouw product, hoe krijgt je die als grondstof weer in je keten. Vandaar dat deze award ook echt een stuk waardering is voor onze R&D en Operationele collega’s.”

De rubber- en kunststofindustrie staat ook voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. De vraag naar deze materialen neemt toe, maar tegelijkertijd groeit ook de zorg over de impact op het milieu en het klimaat. Hoe kunnen we rubber en kunststof zo produceren, gebruiken en verwerken dat ze bijdragen aan een betere wereld? Welke innovaties zijn er nodig om de transitie naar een circulaire economie te versnellen? En hoe kunnen we de positieve eigenschappen van rubber en kunststof onder de aandacht brengen bij een breed publiek?

De Rethink Awards zijn bedoeld om de talloze innovaties op het gebied van rubber en kunststof bekend te maken, te waarderen en te inspireren. Niet alleen binnen de industrie, maar ook daarbuiten. Alle inzendingen worden zorgvuldig beoordeeld door een vakjury aan de hand van de vijf Re’s van het Rethink-programma: Renew (grondstoffen), Reduce (productie en product), Redesign (ontwerp en gebruik), Re -gebruik (hergebruik) en Recycle (inzameling en recycling).
nl_NLDutch