MEEST DUURZAME AFDICHTING

Definitie bepaalt het proces

De begrippen duurzaamheid en circulariteit zijn tegenwoordig in elkaar verweven, het één sluit het ander niet meer uit.
Daarom is het nog belangrijker om goed te kijken naar de betekenis en inhoud.
In dit onderdeel  zullen wij onder meer aandacht besteden aan de zgn. ranking methodes, circulariteit, recycling ed..

Voor een beter milieu

“Een betere duurzame toekomst voor iedereen” is het speerpunt geweest voor de formulering van de 17 Sustainable Development Goals in 2015. En hoewel de individuele  formulering soms abstract is, heeft ook onze industrie daar wel degelijk impact op. 
In Nederland hebben wij dit o.m. verwerkt in onze transitieagenda’s waarbij de “Transitie agenda Bouw en de Transitieagenda Kunststoffen” twee van de vijf zijn.
Daarin worden veel initiatieven voor een betere en duurzame bouw geformuleerd, waarbij de reductie van CO2 en herwinbaarheid van grondstoffen primair gestuurd worden. 
EPDM afdichtingen passen ideaal binnen deze doelstellingen. Een bewezen afdichtingsproduct, milieu neutraal (loogt niet uit en reageert niet op UV straling), extreem lange gebruiksduur en na einde levensduur meerdere wijzen te circulairen, recyclen en her te gebruiken.

Milieueffecten

Bij EPDM spelen wat betreft de eerste fase van de kringloop voornamelijk de milieueffecten van aardolie, het transport daarvan en de raffinage processen van olie een rol van betekenis. Van EPDM in de gebruiksfase zijn geen negatieve gevolgen voor het milieu en de humane gezondheid bekend. EPDM is een duurzaam materiaal: het gaat ongeveer twee keer zo lang mee als bitumineuze dakbedekkingsmaterialen. De levensduur is nog langer als het materiaal wordt beschermd onder een begroeid dak.
Download onder het onderzoeksrapport: Milieueffecten van bouwmaterialen, duurzaam omgaan met grondstoffen.¹

NIBE- Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie

NIBE is één van de eerste onafhankelijke instituten in Nederland geweest, welke het heeft aangedurfd om een goede milieuranking te maken van bouwproducten.
Nibe website: “Hoe kunnen materialen op milieugebied vergeleken worden? Om een goed beeld te kunnen krijgen van de milieubelasting van een product, is het noodzakelijk om een Levens Cyclus Analyse te maken (LCA). Bij een LCA wordt een product beoordeeld gedurende alle levensfasen. De effecten worden via een rekentool vertaald in de zogeheten schaduwkosten van een product. Hoe lager de schaduwkosten, hoe duurzamer een product.”

27.09 dakbedekking plat dak, mechanische bevestiging,. Gegevens afgeleid van de NIBE ranking gepubliceerd op https://www.nibe.info/nl/members

nl_NLDutch