ons manifest

Voor de VESP is het belangrijk dat wij transparant zijn richting onze Stakeholders. Wij streven er naar om een zo breed mogelijke afspiegeling te zijn van de verhandelde EPDM producten in Nederland. Hierdoor zijn wij gesprekspartner en kunnen wij onze belangen en waardes zo goed mogelijk uitdragen en vertegenwoordigen. 

Om dit te onderstrepen hebben wij een Manifest opgesteld waaraan leden van de VESP zullen moeten voldoen.

Hier kunt u ons op afrekenen

1 Wij voldoen met onze producten aan alle wettelijke eisen en  voorschriften die van toepassing zijn in de Benelux.
Alle producten zijn minimaal voorzien van een CE certificering.
2 Wij zijn in het bezit van een geldig KOMO en/of ATG attest voor
de aangeboden EPDM-daksystemen.
3 Wij beschikken over een organisatie om opleidingen te verzorgen voor verwerkers en om assistentie te verlenen op projecten om op die manier er voor te zorgen dat de verwerking van de aangeboden EPDM producten geschiedt op een kwalitatief hoogstaande wijze.
4 Wij zorgen er voor dat onze opleidingen van een kwalitatief hoog niveau zijn en bij voorkeur worden erkend door Constructiv (B), HIBIN (NL), Sociaal Fonds Bikudak (NL), Confederatie Bouw (B) of een vergelijkbare instantie.
5 Wij nemen initiatieven ter promotie van EPDM in al zijn toepassingen in relatie tot het gevoerde assortiment; dak, gevel en geo.
6 Wij promoten en bevorderen EPDM toepassingen op basis van  technisch en wetenschappelijk onderzoek (o.a. op gebied van duurzaamheid).
7 Wij zijn bedrijven die financieel gezond zijn en hun financiële verplichtingen kunnen nakomen.
8 Wij doen constant inspanningen om de aangeboden daksystemen zo duurzaam mogelijk te maken. De bedrijven besteden zorg aan het milieu en streven continu naar een zo laag mogelijke uitstoot van broeikasgassen.
9 Wij gaan strikt vertrouwelijk om met de strategisch belangrijke informatie die vanuit de VESP verkregen wordt en gebruiken die informatie uitsluitend ter bevordering van de afzet van EPDM in de Benelux.
10 Wij houden ons aan alle wettelijke regels die van toepassing zijn in de Benelux, dus ook aan de wetten met betrekking tot consumentenbescherming en vrije mededinging.
nl_NLDutch