50 jaar gebruiksduur

Duurzaamheidstudie EPDM

In opdracht van het overkoepelende orgaan van de Duitse rubberindustrie (WDK) en de Benelux vereniging van EPDM-producenten (VESP), is door het Duitse kunststofcentrum SKZ uit Würzburg een onderzoek gedaan naar de levensduur van elastomeer EPDM dakbanen. Het doel van deze studie was om criteria vast te leggen voor het bepalen van de te verwachten gebruiksduur en de minimale levensduur van deze duurzame EPDM dakbedekking.

In de huidige maatschappij is men zich steeds meer bewust van de kostbaarheid van het milieu, een factor die ieder levend organisme op aarde met elkaar verbindt. De trend beweegt zich gelukkig meer en meer in de richting van duurzaamheid en ontlasten van natuur en milieu. Onlosmakelijk hiermee verbonden is om de aanspraak op grondstoffen tot een minimum te beperken.

Een notaris tekent monstername af van het oudste en eerste verwerkte EPDM dak uit 1968 in Born

Ook de bouwwereld besteed hier dagelijks veel aandacht aan, bij het ontwerp van een nieuw gebouw wordt de milieu-impact op één van de hoogste plekken gepositioneerd. Alvorens een bouwvergunning kan worden afgegeven moet haarfijn worden vastgelegd hoe de materiaalkeuze tot stand komt. Een cruciale rol hierin speelt tegenwoordig de manier hoe met de materialen wordt omgesprongen ná de gebruiksduur van het gebouw.
Een gangbare gebruiksduur van een gebouw wordt op 50 jaar gesteld. EPDM is een fantastisch materiaal wat hier moeiteloos aan voldoet. Naast belangrijke onderzoeksrapportages wordt dit ook onomstotelijk vastgesteld door diverse praktijkvoorbeelden. Om dit aan te tonen zijn er bij enkele projecten met EPDM dakbedekking na verbouwing of verplaatsing van het gebouw de EPDM membranen verwijderd, aangepast, gecontroleerd en weer hergebruikt. Hierbij is amper energie benodigd, circulariteit in optima forma!

Conclusie

De resultaten van de studie wijzen op een theoretische levensduur van de geteste elastomeer EPDM-dakbedekkingen
van meer dan 70 jaar. 
Om met alle productieverschillen en materiaalverschillen, evenals de verschillende toepassingsgebieden rekening te houden, wordt geadviseerd om in centraal Europa uit te gaan van een minimale praktijk gebruiksduur van meer dan 50 jaar. 
Deze uiteindelijk na vier jaar bepaalde minimale gebruiksduur geldt voor alle onderzochte dakbanen van de in de VESP vertegenwoordigde producenten van elastomeer EPDM dakbanen.

Overige onderzoeken

Er zijn meerdere onderzoeken voorhanden naar de levens- en gebruiksduur van de EPDM, welke allemaal eenzelfde resultaat laten zien.
EPDM is een afdichtingsproduct waarvan de eerste afdichtingen reeds eind jaren zestig en begin zeventig zijn aangebracht. In retrospectief waren dat de jaren waarin vele daken nog met Teermastiek en later Geblazen Bitumen werden afgedicht. EPDM kent dus een zeer lange geschiedenis. Voor lange termijn onderzoek is het niet altijd eenvoudig deze daken weer goed op te sporen; medewerkers uit die perioden hebben de organisaties al lang verlaten en het digitaal vastleggen was nog niet uitgevonden. Vandaar dat het SKZ onderzoek ook zo uniek is, daar zijn een aantal daken onderzocht uit de beginperiode van de EPDM.
nl_NLDutch