“EPDM is snel gegroeid van onbekend naar één van de toonaangevende membranen op de platdakmarkt.”

Het gaat goed met EPDM in de Benelux. In Nederland en België is het een populair materiaal voor waterdichting van het dak. Maar niet alleen daarvoor: in toenemende mate wordt EPDM ook gebruikt voor luchtdichting en vijvers. Sylvie Baelen en Koen De Landsheere van sectororganisatie VESP lichten de huidige stand van zaken toe. “EPDM mag zich vandaag tot één van de toonaangevende membranen op de platdakmarkt rekenen.”

(Roof Belgium)

Sectororganisatie VESP (Verenigde EPDM Systeem Producenten) werd op 5 december 1995 opgericht, toen EPDM nog een bescheiden rol speelde. Sylvie Baelen, secretaris van VESP: “EPDM is een product dat sinds 25 jaar veel bekender is geworden. Vroeger was het een nicheproduct, vandaag is 1 op 3 Belgische daken een EPDM-dak geworden. Het is een populair product, zowel bij architecten als bij plaatsers.”

“Iedereen die 25 tot 30 jaar geleden binnen de EPDM wereld op een beurs stond, vertegenwoordigde iets dat niemand kende.” voegt Koen De Landsheere toe als voorzitter van de Lobby Commissie van VESP.  “Maar vandaag moet je mensen niet meer uitleggen wat EPDM is. Het is dermate populair geworden dat zelfs een bouwheer die op dezelfde beurs langskomt er expliciet naar vraagt. EPDM snel gegroeid van onbekend naar één van de toonaangevende membranen op de platdakmarkt.”

Een goede samenwerking in de markt en de sterke eigenschappen van EPDM, zoals:

√ een lange levensduur
√ grote flexibiliteit
√ worteldoorgroeibestendig
√ UV-bestendig
√ recycleerbaar
vuurvrij verwerken 

hebben bijgedragen aan die groeiende populariteit. Omwille van de uitsteken-de levensduur kiezen architecten bijvoorbeeld enkel nog voor EPDM, “ze willen niets anders”, benadrukt Sylvie.

En volgens Sylvie zeker niet te vergeten: “We hebben enorm veel opleidingen gegeven. Dat vonden we belangrijk, want daardoor werd een goede plaatsing gegarandeerd. Tegelijkertijd vergrootte het de naamsbekendheid en de populariteit van het product.”

Koen beklemtoont dat het belangrijk is om die opleidingen te blijven organiseren, nu en in de toekomst.
VESP leden die voorzien in een goede technische ondersteuning – gaande van goede opleidingen, technische inspecties, tot technische assistentie – zijn belangrijke argumenten die bijdragen aan de toenemende populariteit van het product.

De “jongere” generatie kiest sneller voor EPDM.
Over de stelling “De dakdekker die met brander en open vuur werkt en met rollen sleept, wordt een uitstervend beroep”, zijn zowel Sylvie als Koen het eens. Kunststof is eenvoudiger te plaatsen: minder zwaar, geen vuur en niet rondlopen met een grote brander. Waar de oudere generatie nog het liefst met bitumen werkt, zien we dat de generatie die nu opkomt op het dak, vaker voor kunststof kiest.

De nieuwe generatie kijkt ook anders naar kunststof dakbedekking. “EPDM is vandaag de dag hip en trendy geworden”, vindt Koen. Jongeren zeggen met trots dat ze met EPDM werken. Ze kennen allemaal wel iemand die met EPDM werkt en pakken daar zelf ook graag mee uit. Daarnaast zijn ze zich bewuster van het brandgevaar, de gezondheidsrisico’s, etc. van werken met warm bitumen.”

Opportuniteiten modulair bouwen
De opkomst van modulair bouwen is een opportuniteit voor EPDM. “Geen gebruik van vuur, een minimum aan gespecialiseerde arbeid, een minimum aan arbeidskosten op de werflocatie en snel en eenvoudig een unit waterdicht maken. Deze voordelen van EPDM passen perfect binnen het verhaal van modulair bouwen”, weet Koen ons te vertellen. Sylvie voegt daaraan toe, “Een knelpunt in de bouwsector momenteel is het vinden van arbeiders.” Het gebruik van een prefab membraan zou dat probleem uit de weg kunnen helpen: “Als je het tekort aan arbeidskrachten uit kan sluiten door het gebruik van grotere vellen – waarbij je minder arbeidsuren nodig hebt – dan is EPDM de perfecte oplossing. Een win op meerdere vlakken dus.”

Multifunctionele daken
De keuze tussen materialen wordt uiteraard niet alleen bepaald door het financiële aspect. Daken worden vandaag bijvoorbeeld voor meer gebruikt dan enkel waterdichtheid.

Denk aan solardaken, beloopbare daken, waterretentiedaken, enz. EPDM is dan de meest geschikte oplossing. Sylvie licht toe: “De levensduur van EPDM is hier een bepalende factor. Bij multifunctionele daken kan je best voor een zo duurzaam mogelijk product kiezen. Doe je dat niet, dan moet je het dak vaker opengooien voor reparaties, en dat voel je dan weer aan je portemonnee.” Daarnaast is een EPDM-dak zowel in de winter als zomer beloopbaar, “EPDM wordt niet brosser in de winter en niet plakkerig in de zomer. Niet onbelangrijk met tal van technieken op het dak die regelmatig onderhoud vragen in de diverse seizoenen”, verduidelijkt Koen.

VESP TOONT WAARDE VAN SAMENWERKEN

Volgens Koen is het doel van de VESP een optimale samenwerking tussen verschillende EPDM-fabrikanten uit de Benelux te realiseren. Met een jaarvolume van ruim 12 miljoen m² aan dakbedekking en meer dan 2,5 miljoen m² aan gevel- en geoafdichtingen in de Benelux, vertegenwoordigt de VESP meer dan 90% van alle EPDM-leveranciers in de regio. En dat is ook volgens Sylvie de belangrijkste activiteit van de VESP: “Fabrikanten samenbrengen en verenigen. Op die manier kunnen ze gezamenlijk de kwaliteit hoog houden en EPDM – voornamelijk ook naar overheden – nóg bekender maken dan vandaag al het geval is.” Koen voegt daaraan toe: “Het is ook belangrijk dat we overkoepelende studies blijven stimuleren om te bewijzen dat we vanuit de VESP een neutrale rol kunnen spelen en de voordelen die we verkondigen – zoals de lange levensduur, het ecologische aspect, enz. – niet uit de lucht zijn gegrepen, maar een effectiviteit zijn.” Als de VESP blijft inspelen op die activiteiten, dan zal een hoger marktaandeel een logisch gevolg zijn. Sylvie: “De leden van de VESP mogen dan wel zelf fabrikanten zijn en elk hun eigen producten op de markt brengen, toch is het belangrijk om elkaar niet als concurrenten te zien, maar samen te werken. We beschikken allemaal over kennis en vakmanschap, het is mooi als we dat met elkaar en de markt kunnen delen om samen verder te geraken en het marktaandeel alleen maar te zien groeien.”

EPDM als duurzaam product

Een aspect dat meeweegt in de keuze voor materialen, is duurzaamheid en daarin scoort EPDM hoge punten. EPDM is bijvoorbeeld herbruikbaar: het membraan kan later per-fect hergebruikt worden in een ander project. Daarnaast kan je het ook recycleren, als grondstof voor nieuwe EPDM membranen of zelfs tot een nieuw product zoals rubbertegels. Dit zijn slechts enkele eigenschappen die van EPDM een uitermate duurzaam product maken.

Koen De Landsheere: “Onafhankelijke studies tonen aan dat EPDM een duurzaamheid heeft van meer dan 50 jaar. Maar ook – en mogelijks nog veel belangrijker – de praktijk bewijst dat. De oudste EPDM-daken zijn vandaag vijftig jaar en meer. Daar leer je duidelijk uit dat het product de tand des tijds doorstaat. Geen enkel dakdichtingssysteem komt op dat vlak in de buurt van EPDM.”

nl_NLDutch