De laatste sector welke nog moet innoveren

In deze tijd is uiteraard “papier geduldig”, we kunnen van alles beschrijven maar weten eigenlijk niet hoe de Covid-19 crisis onze markt gaat beïnvloeden. Toch willen we namens de EPDM systeemproducenten (verenigd in de VESP) met dit artikel aftrappen in een reeks van artikelen die wij voor Roof Belgium zullen schrijven. Onze focus zal liggen op duurzaam bouwen, innovatie in de dakenmarkt en op (dak)ervaringen van rond de wereld. In dit artikel ligt de focus op de noodzakelijke switch van conservatief naar vernieuwend bouwen.
De bouwsector is één van de laatste sectoren die wereldwijd nog verder moet innoveren ten einde de nodige productiviteitswinsten te boeken. Innoveren via een hogere digitalisering wordt door velen gezien als de eerstvolgende stap. We digitaliseren inmiddels volop, maar de industrialisatie blijft nog ver achter.
 
Daarin hebben we nog lang niet het gemiddelde niveau bereikt van andere sectoren, maar er worden wel zeker stappen gezet. Procesbeheersing en toepassing van slimme software maken het ontwerpen efficiënter, we implementeren BIM en faalkosten worden sneller herkend. Het traditionele inkopen “voor de laagste prijs” is al vaak geen gemeengoed meer, partnerships doen steeds meer hun intrede waarbij aan waardecreatie wordt gedaan die bouwer, bouwheer en de gemeenschap ten goede komt.
Nu heeft de bouw -net als andere sectoren- op dit moment andere uitdagingen. Het is even afwachten of deze Covid-19 pandemie dezelfde of zelfs zwaardere na-effecten heeft als de kredietcrisis in 2008. Er zijn overigens wel verschillen want ten tijde van de vorige crisis stopte abrupt de geldstroom naar de markt en konden veel bouwprojecten niet meer gefinancierd worden. Achteraf bezien was dit misschien een noodzakelijk kwaad om de voortgang in de bouw een boost te geven. 
Zo zien we in meerdere geïndustrialiseerde landen dat prefabricering volop in ontwikkeling is met een grote impact op de productiviteit in de Bouw. Verder zijn aannemers meer en meer procesmatig georiënteerd ingesteld en zoeken architecten meer het onderscheidende vermogen.

FLEXIBILITEIT

De bouw van een woning of utiliteit wordt momenteel vaker als bouwproces dan als bouwproject aangevlogen. Hierbij wordt het duidelijk dat een procesmanager een ander profiel heeft dan een traditionele projectmanager. Een mooi voorbeeld hierin is de digitalisering door BIM. Alle grote aannemers hebben dit allang omarmd en daar zien we dan ook volledig nieuwe functies ontstaan.
Deze verandering voer je als aannemer natuurlijk niet door, als je de bedoeling hebt om bij het oude denken te blijven. Flexibiliteit is hier dan ook het toverwoord. Een aanhoudende vorm van aanpassing, cruciaal om te voorkomen dat nu net jouw onderneming als dinosaurus ten ondergaat. Maar hoe zit dat nu eigenlijk in onze dakensector? In hoeverre zijn wij in staat ons door te ontwikkelen, flexibel op te stellen en onderscheidend te zijn? Hoe kunnen we voorkomen dat een bouwongeval of -ramp leidt tot norm- en wetswijzigingen die onze sector volledig kunnen verstoren?
Een voorbeeld hiervan in de gevelbranche is de brand in de Grenfell Tower in Londen in 2017. Inmiddels wordt er in meerdere EU-landen gekeken naar nieuwe regelgeving en handhaving omtrent deze manier van bouwen, waarbij ook gekeken wordt of deze normering kan overslaan naar de Europese dakenmarkten. 
Wat zal er gebeuren als er een grote brand op een dak ontstaat met zulke verstrekkende gevolgen? Dit moeten we proberen te voorkomen! Conservatieve gedachten moeten we parkeren en vernieuwing moeten we omarmen zodat we de afdwingende wetgeving een stap voor kunnen blijven.

"CONSERVATIEVE GEDACHTEN MOETEN WE PARKEREN EN VERNIEUWING MOETEN WE OMARMEN."

DUURZAME AANPASSING – EFFECTIEVER AFDICHTEN

Ook in de dakenbranche draait het om aanpassingsvermogen en dit thema sluit perfect aan bij het gedachtengoed van VESP, de vereniging van EPDM Systeem producenten in de Benelux. De EPDM afdichtingsproducten die geleverd worden door de leden van VESP vinden meer en meer hun weg in residentiële en niet-residentiële bouwprojecten. De facto wordt op dit moment bijna elk derde platte dak in België met EPDM afgedicht. Waarbij het potentieel nog aanzienlijk groter is.
De vraag die ‘boven de markt’ blijft hangen, is hoe wij uit de huidige corona crisis komen. In januari was het nog duidelijk dat we met de huidige beschikbare mankracht in België het bouwvolume niet aankonden. Er waren simpel gezegd te weinig ‘handjes’. Daarbij opgeteld zijn veel werknemers uit Oost-Europa inmiddels teruggekeerd naar hun thuisland. Dus ook hier is er de noodzaak om naar innovatieve vormen van bouwen te kijken.
De al eerder besproken prefab kan één van de mogelijke oplossingen zijn waarbij onder gecontroleerde omstandigheden bouwelementen fabrieksmatig en daardoor ook zeer efficiënt kunnen worden geproduceerd. Een toepassing waar overigens vlamlassen niet thuishoort. Hier is EPDM één van de meest gekozen afdichtingsproducten.
Alle VESP leden hebben inmiddels ruime ervaring in het aanleveren van 2D en 3D oplossingen voor de prefab producenten.

KOPLOPERS

Een aanrader is een Nederlandse documentaire uit 2019, de VPRO Tegenlicht-documentaire Houtbouwers. Hierin wordt een koppeling gelegd tussen de klimaat (CO2-) problematiek en onze traditionele wijze van bouwen met cement/beton. Waarom bouwen we nog steeds met een bouwmateriaal dat verantwoordelijk is voor 9% van de we-reldwijde CO2 uitstoot? Architect Marco Vermeulen breekt daar de lans voor het overstappen naar houtbouw. In Fin-land ‘groeit’ zelfs elke 14 seconden een huis, zo geeft hij aan. De boodschap is duidelijk voor iedereen in de bouwsector: we moeten zowel het gebruik van grondstoffen als de duur-zaamheid van producten die we selecteren, heroverwegen.


EPDM blinkt uit als dakbedekkingsproduct: het biedt een waterdichting met een zeer lange levensduur die ook helpt om op een efficiënte en duurzame manier te bouwen. EPDM wordt aanbevolen door verschillende onafhankelijke partijen zoals Greenpeace, Green Team, NIBE als dakmem-braan met de laagste impact op het milieu.

nl_NLDutch