nieuw bestuur vesp stelt 5-jarenplan op

Op 26 juni 2019 heeft Edwin van Dijk na 11 jaar het voorzitterschap van VESP-Benelux overgedragen aan Geert-Jan Vogels. Verder is Sylvie Baelen toegetreden als secretaris en heeft de VESP haar  5-jarenplan ’20-‘25 aan haar leden gepresenteerd.

GROEIEND MARKTAANDEEL

Edwin van Dijk van SealEco, die sinds 2008 het voorzitterschap voerde, blijft na zijn terugtreding als voorzitter wel zitting houden in het VESP-bestuur. De laatste jaren vervulde hij een ‘dubbelrol’: naast voorzitter was hij ook secretaris. Met de toetreding van Sylvia Baelen van VM Building Solutions besloot Van Dijk dat hij het voorzitterschap lang genoeg had vervuld en dat het tijd werd dat iemand anders die rol zou vervullen.
Geert-Jan Vogels van Mawipex (Tectum Group) was bereid
zijn plaats in te nemen. 

 

• Sylvie Baelen – secretaris
• Geert-Jan Vogels – voorzitter
• Edwin van Dijk – penningmeester
Gedurende het voorzitterschap van Edwin van Dijk is het marktaandeel EPDM gegroeid van 4 miljoen m² in 2008 naar
ruim 14 miljoen m² in 2018. Voor het platte dak betekent dit dat in Nederland één op de vijf daken met EPDM wordt
afgedicht (in België is dit zelfs één op de drie). “Als je alleen naar het aantal vierkante meters kijkt, zie je dat in de periode
sinds 2008 elk jaar groei is gerealiseerd,” vertelt Van Dijk.
“Ook het marktaandeel steeg in die periode gestaag, van ongeveer 7% destijds naar ruim 22% op dit moment
(in België is het marktaandeel zelfs boven 35%). Wij hebben als vereniging een ondersteunende, faciliterende
rol gespeeld en op deze manier een bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling.
Dat in landen als Duitsland en Frankrijk het marktaandeel van EPDM veel kleiner is (onder de 4%), illustreert het belang van samenwerking. We moeten er overigens wel scherp op zijn dat de vereniging bestaat uit kwalitatieve leden, die hun EPDM Systemen KOMO en/of ATG gecertificeerd hebben. Daartoe zijn recent nog de statuten aangepast.” 
Met Sylvie Baelen is ook de Belgische markt nadrukkelijk in het bestuur vertegenwoordigd. “De leden zijn nagenoeg allemaal op beide markten actief,” vertelt ze. “De Nederlandse en Belgische cultuur en regelgeving verschillen duidelijk van elkaar, juist daarom is het van belang om gezamenlijk beleid te bepalen, waarin beide culturen vertegenwoordigd zijn. Daarom zijn wij ook goed in staat om onze activiteiten voor beide markten te bundelen, met name op het gebied van promotie en technische ondersteuning van het materiaal.”

Baelen: “Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van VESP is het promoten van de unieke eigenschappen van EPDM. Denk daarbij aan de verwerkingsvoordelen die met het materiaal op het dak zijn te behalen. Zo is EPDM éénlaags en wordt het zonder gebruik van open vuur aangebracht. EPDM is als afdichtingsmateriaal zeer goed bestand tegen UV en andere weersinvloeden. EPDM wordt dan ook als het meest duurzame afdichtingsmateriaal geclassificeerd. Het materiaal is in meerdere toepassingen te gebruiken, niet alleen op (gebruiks)daken, maar ook bijvoorbeeld in gevels en vijvers. Het EPDM Dakboek van Albert van den Hout (gepubliceerd in 2017) brengt al deze kennis samen. De publicatie is via de website gratis te downloaden of te bestellen.”

BELEIDSPLAN

De onderscheidende eigenschappen van EPDM vormen het speerpunt van de activiteiten van de vereniging in de komende periode. Onlangs presenteerde het bestuur het Beleidsplan ‘20-’25, een vijfjarenplan, aan de hand waarvan de vereniging in de komende periode zal opereren. Kort gezegd betreft dit beleidsplan een route om verder te werken aan de kwaliteit en het imago van het product en de professionalisering van de sector.
Geert-Jan Vogels: “Het opstellen van het nieuwe beleidsplan dwong ons terug te gaan naar de vraag wat de leden van VESP onderscheidt. Juist omdat de gunstige eigenschappen van EPDM meer bekend worden en het marktaandeel stijgt, zie je ook dat er veel ‘cowboys’ op de markt komen die een graantje van het succes willen meepikken. Onze leden beschikken allemaal over de benodigde kwaliteitscertificaten. Als je andere partijen de maat neemt, moet je wel zelf het goede voorbeeld geven: begin bij jezelf. Wij willen er dan ook toe bijdragen dat onze leden zich altijd, in alle opzichten, correct gedragen en op deze manier het imago van EPDM bewaken en uitbouwen.”
 
Het beleidsplan is mede opgesteld om ervoor te zorgen dat de EPDM-branche op een juiste manier anticipeert op de marktontwikkelingen. Vogels noemt specifiek het gebrek aan ‘handjes’ in de markt, waardoor er een verschuiving richting de prefab bouw waarneembaar is. “EPDM is bij uitstek toepasbaar in prefab bouw: het is immers een multifunctioneel inzetbaar en flexibel materiaal dat zonder open vuur wordt aangebracht (en daarmee ook inpandig toe te passen). Het materiaal heeft bovendien goede luchtdichtende eigenschappen en is op nagenoeg elke ondergrond aan te brengen.”
nl_NLDutch